LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân en GERRIT

Het LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân (voorheen Stichting OZIS Fryslân) en GERRIT werken sinds 2011 gezamenlijk aan de verbetering van medicatieveiligheid in Friesland.

LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân is het samenwerkingsverband van alle apotheekhoudenden (apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken) in Friesland, gericht op medicatieoverdracht. Het LSP platform heeft een krachtig bestuur waarin alle ‘bloedgroepen’ zijn vertegenwoordigd en is succesvol gebleken in het bereiken van haar doelstellingen.

GERRIT is het samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling in Noord Nederland. GERRIT faciliteert de samenwerking met een kennis-, project- en ondersteuningsorganisatie en biedt daarnaast ondersteunende diensten. Een van deze diensten is de servicedesk.

 

Misschien kan in de hoofdtekst de missie staan? Of  bijvoorbeeld

 

Heeft u LSP vragen? Mail naar [email protected] of bel met de servicedesk van GERRIT 085 76 040 76

 

Op de homepagina zou ik graag de 3 filmpjes willen tonen die ook op de website van VZVZ staan: https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home? Deze zou ik het liefst ook voorlopig willen laten staan.