Voortgang week 51

Gemiddeld is het opt-in percentage per apotheek 77% en voor (apotheekhoudende) huisartsen 50%. Aantal bevragingen per week: ca. 18.000. De respons is ca. 73%.

.

LSP-platform voortgang

 

Grafiek 1

Aantallen aangemelde unieke BSN's

met toestemming patiënt (opt-in)

per zorgaanbieder

.

LSP-platform voortgang

 

Grafiek 7: 

Aantallen vragen voor een

verstrekkingenoverzicht (Mg)

en het aantal gevonden Mg

.

LSP-platform voortgang

 

Grafiek 6:

Totaal aantal gevonden patiëntengegevens

als percentage van het totaal aantal vragen

voor Medicatiegegeven (MG) en

Proffessionele Samenvatting (PS)